ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναζήτηση ή παροχή προς πώλησιν ακινήτων σε συνεργασία με μεσίτες, αστική και διοικητική-φορολογική προετοιμασία φακέλου, συνεργασία με συμβολαιογράφους, εγγραφές κι εξαλείψεις προσημειώσεων κλπ.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιοκτησιακές και άλλες εμπράγματης φύσεως διαφορές περί ακινήτων, διανομές ακινήτων, αναγνωρίσεις κυριότητας και άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, κτηματολόγιο κλπ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ρύθμιση προσωπικών και περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων, συζύγων εν διαστάσει, διαζευγμένων συζύγων, γονέων και τέκνων, γονικής μέριμνας κι επιμέλειας κλπ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύνταξη και δημοσίευση διαθηκών, δηλώσεις φόρου κληρονομίας, αποδοχή κληρονομίας σε συνεργασία με συμβολαιογράφο, όπου είναι απαραίτητο, διαφορές νόμιμης μοίρας κλπ.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αφορούν υποθέσεις άλλης υφής, π.χ. διαφορές προσβολής προσωπικότητος ή αποζημιώσεως από αδικοπραξίες, αλλά και υποθέσεις εκτός αστικού δικαίου, για τις οποίες όμως πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη συνεννόηση όσον αφορά τις δυνατότητες του γραφείου να τις χειρισθεί, τοπικώς και χρονικώς